Thị trường sản xuất

Thị trường chính của công ty là ở Bắc Mỹ, Đông Âu, thị trường nội địa, Nam Á, Nam Âu, v.v. và chúng tôi có thể đạt được tốc độ tương ứng là 100%.

Tổng doanh thu hàng năm là US $ 10 triệu-US $ 50 triệu.